“Ni en la història, ni en cap altra ciència les causes es pressuposen, es busquen”
Marc Bloch


divendres, 16 de juliol de 2010

El Via Crucis de l'educació

Aquest mes s'han obert les llistes per a personal docent substitut de la conselleria d'educació de Catalunya. Bé, s'han obert parcialment perquè pel que sembla ni tant sols les llistes s'obren de manera general per afavorir la lliure concurrència competitiva. Si ja hi ha prou candidats simplement es baixa la persianeta i fins que es redueixi la bossa d'interins no s'obren de nou. Ai d'aquells que formeu part de carreres com Història on el nombre d'inscrits és molt elevat.
Pels altres, pels que tenen la sort de poder-se inscriure en una de les especialitats obertes, no us despisteu. El sistema canvia regularment i els requisits augmenten. Una manera com una altra de desmoralitzar els futurs professors. Els iniciats sabreu que les inscripcions, des de fa uns quants anys, es fan via electrònica però això no impedeix que calgui anar als centres territorials d'educació a presentar la documentació acreditativa. És aquest pas el que genera més problemes. A més dels documents que calen per justificar el nivell acadèmic, els mèrits, etc, cal un certificat mèdic que certifiqui que no es pateix cap malaltia que impedeixi l'exercici de les tasques d'un professor/a. Aquest certificat, que és de pagament i s'acostuma a fer amb un paper oficial del Col·legi de Metges que val aproximadament 4€ comporta, és clar, la visita amb el metge de capçalera, que si es dona el cas fins i tot et controlarà la pressió. Bé doncs, el preu final del certificat va des dels 0€ pels metges coratjosos que el fan sense paper oficial i fora d'un CAP i els 25€ pels que ho fan via paper oficial i un Centre d'Atenció Primària o d'altres consultes mèdiques que poden variar encara els seus procediments. I, direu, és una injustícia, almenys si s'ha de pagar que tothom ho faci per igual. Aquesta però no és la única dificultat que cal afrontar. Tots sabreu que educació demana fotocòpies compulsades dels documents que certifiquen el vostre recorregut acadèmic. Doncs bé, el que no diuen és que només accepten les fotocòpies compulsades de l'entitat emissora del títol o bé del propi departament d'educació. Tots aquells que fins ara heu tingut per costum adreçar-vos a la vostra universitat per fer les compulses aneu amb compte perquè us poden invalidar la còpia que presenteu i obligar-vos a tornar amb l'original i una còpia per compulsar a les oficines d'educació. Pels que teniu costum de fer-ho als vostres ajuntaments -cada vegada més pel costum més generalitzat de fer pagar 2€ per cada còpia compulsada!!!- el cas és el mateix.
Amb tot plegat no s'ha d'oblidar que les opcions de treball que ofereix educacció van des de la jornada completa fins al 0.33%. Això significa que hom pot ser cridat pels seus serveis territorials per cobrir un 0.33% de la jornada durant 2 setmanes i no ser cridat més durant la resta de l'any. Saber això és molt important per aquells que esperen començar a treballar des del moment que són cridats. De fet, però, res garanteix que una vegada t'hagin cridat i hagis acabat la teva primera substitució tinguis una continuïtat. I, no cal dir-ho, el sou d'un 0.33% de la jornada és irrisori. La darrera de les trampes -aquesta específica pels professors de secundària- és la opció a donar classes a primària. Aquesta eina fa que es situi a una persona que no ha estat preparada en cap moment per donar classes a primària al capdavant d'una classe i, alhora, es fa una competència deslleial a aquelles persones que si que s'han format per ocupar aquesta plaça.
Tots els problemes són pocs quan un s'adona com funciona el procés de crida per a cobrir una plaça, però això ja és un altre tema.
Fins que no hi hagi un procés de selecció del personal docent basat amb un concurs-oposició públic i sense beneficis pels que tenen experiència docent no hi haurà una veritable igualtat entre els candidats. D'altra banda, el famós Màster d'educació no fa més que incrementar els costos per aquells que vulguin dedicar-se a l'ensenyament. Incrementar uns costos que hauria de sufragar Educació una vegada s'hagués superat una oposició com ja passa des de fa molts anys a casa dels veïns del nord.