“Ni en la història, ni en cap altra ciència les causes es pressuposen, es busquen”
Marc Bloch


dimecres, 23 de febrer de 2011

ASPEPC: OBERTES LES SESSIONS INFORMATIVES OPOSICIONS 2011

El sindicat de secundària ASPEPC ha obert la inscripció a les sessions informatives de les oposicions a professorat de secundària. El període d'inscripció és del 23 de febrer al 13 de març, ambdós inclosos.

Per a més informació consulteu la pàgina web d'ASPEPC:

SESSIONS INFORMATIVES OPOS 2011

dijous, 17 de febrer de 2011

SOMESCOLA.CAT

Recentment s'ha estructurat una organització per defensar la immersió lingüística a les escoles catalanes. Aquesta plataforma, somescola.cat, ha redactat un manifest exposant els avantatges i l'arrelament del sistema d'immersió català i el paper transcendental que aquest ha jugat en la immigració dels darrers anys.

 La plataforma també ha engegat una campanya per demanar l'adhesió de la ciutadania al refús des resolucions del Tribunal Suprem que afecten directament la immersió lingüística.

dimecres, 16 de febrer de 2011

BURROCRÀCIA !

Notícia UdG: Una nova normativa interna especifica al personal de les secretaries acadèmiques que no poden compulsar documents que no s'hagin expedit a cada Facultat o Escola on es troba cada secretaria. És a dir, que quan hom vol compulsar un document per l'escola de Postgrau no pot adreçar-se a la secretaria acadèmica de Lletres.
Això és el que diu el personal de les secretaries acadèmiques als professors i estudiants que s'hi adrecen. El que és més enervant és que quan el document no ha estat expedit per la Universitat de Girona el rebutgen directament encara que sigui per entregar a un organisme de la UdG. L'experiència que corrobora aquesta afirmació ens ha demostrat que el funcionari tarda més a anunciar a l'interessat que no pot fer el certificat que el temps que tardaria en fer-lo.
Per justificar aquesta ineptitud la formula definitiva passa per posar en dubte la veracitat del document original. Amb això s'espolsen totes les puces i es queden tan amples !

Realment és necessari marejar d'aquesta manera la comunitat universitària !? La incongruència de la normativa es conjuga en aquest cas amb la deshumanització. Fins i tot els caixers automàtics són més receptius, com a mínim aquests actualitzen la llibreta encara que no estiguis a la teva oficina!

diumenge, 13 de febrer de 2011

UNIVERSITATS: PENALITZACIÓ ECONÒMICA PELS REPETIDORS

La Generalitat de Catalunya està estudiant una formula per incrementar el preu de la matrícula als alumnes repetidors ja que considera que provoquen una despesa excessiva del sistema postobligatori. Alhora, s'està treballant per a la reducció dels Màsters.
Aquestes són mesures que poden resultar beneficioses per estimular els estudiants però, alhora, poden penalitzar els ciutadans amb menys recursos. Són molts els joves que treballen per poder-se pagar la carrera i, malgrat que el govern en sufraga el 90% això no contempla les despeses d'allotjament i transport a les quals han de fer front els estudiants de comarques. Veurem en quina mesura aquests ajustos s'adaptaran a aquestes qüestions i en quina mesura resultaran eficaces per augmentar el rendiment dels estudiants quan, val la pena insistir-hi, des de les mateixes universitats es fomenta la disminució de l'exigència acadèmica dels alumnes.
Valdria la pena que algun centre de recerca es plantegés la possibilitat de realitzar un estudi dels beneficis del Pla Bolonya per valorar amb què s'ha millorat i en què hi ha hagut un regrés. Potser més d'un rector es sorprendria, o no.

dimecres, 9 de febrer de 2011

EL MINISTERI DE CULTURA DISCRIMINA LES REVISTES EN CATALÀ

Les subvencions del ministeri de Cultura per a la difusió de revistes de l'àmbit de la cultura no permeten la concessió d'ajudes a aquelles revistes que no distribueixin el 49% de les seves publicacions fora de la comunitat autònoma on s'edita la revista. D'aquesta manera, es fa molt difícil que revistes escrites en català arribin a obtenir una subvenció. Sobretot quan es tracta d'edicions universitàries amb una poca incidència en el mercat però amb un valor difícilment menyspreable.

El reglament en qüestió és la disposició 2023 del BOE, núm. 28 de 2011 i la referència concreta es troba a l'apartat c del títol cinquè:

c) Ser publicaciones de proyección nacional, entendiéndose cumplido este requisito cuando la distribución en una sola comunidad autónoma no supere el 51% del total.

Davant de les limitacions que posen les administracions per a subvencionar revistes escrites en català cada vegada resulta més important per Lligams el suport que rep de tots els seus socis. La crisi econòmica, completament aliena al mon de la cultura està repercutint durament en aquest sector i mesures restrictives com les del ministeri de Cultura semblen tan incongruents com injustificades.

dimarts, 8 de febrer de 2011

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ AL SETEMBRE ?

La conselleria d'Ensenyament dirigida per Irene Rigau acaba d'anunciar que estudia la realització d'exàmens de recuperació al setembre per aquells alumnes que no hagin assolit els objectius del curs acadèmic al juny.
Aquesta mesura s'emmarca dins d'un pla d'acutació que pretén reduir el fracàs escolar a Catalunya, que és del 31,9 % !!! Un dels principals objectius, diu, és l'impuls del Pla Nacional de la Lectura.

Doncs bé, esperem i desitgem que si es realitzen exàmens al setembre aquests tinguin el mateix nivell d'exigència i que no serveixin per aprovar els alumnes que no han passat el tall al juny per fer baixar les estadístiques de fracàs escolar.
Efectivament, el nivell dels alumnes catalans és preocupant i cal celebrar les mesures que pretenguin millorar-lo realment i no amb paranys estadístics. Per això, per culpa dels paranys, ja fa més de 10 anys que les universitats catalanes han establert assignatures pont per millorar el nivell dels seus alumnes, que arriben a la universitat amb importants dèficits en llengua i expressió oral.

D'altra banda, i en el camp universitari, potser valdria la pena deixar de recompensar econòmicament els professors que garanteixen "X"% d'aprovats i exigir uns mínims a uns alumnes que no assoleixen els objectius més bàsics i que malgrat tot passen un curs darrera l'altre fins a obtenir un títol completament buit de contingut. Tot plegat perquè? Per sostenir un sistema universitari que garanteix les places a un grapat de docents partícips dels vicis d'un sistema cada vegada més sostingut pels resultats quantitatius, que no qualitatius.

dilluns, 7 de febrer de 2011

EL GOVERN PASSA EL RIBOT AL SISTEMA PÚBLIC D'ENSENYAMENT. CONVOCADES UN 60% MENYS DE PLACES DE SECUNDÀRIA

El nou departament d'ensenyament, que no d'educació, retalla en un 60% les places per a la oposició al cos docent de secundària.
Les oposicions, que tindran lloc al mes de juny, reflecteixen clarament la política del nou govern envers l'ensenyament públic català. Segons les dades facilitades per la secretària de la mesa sectorial aquestes són les places ofertes per cada especialitat (vegeu més avall). Fem notar que pel cas de Geografia i Història tan sols n'hi ha 75 !

Si aquest govern ha d'acabar amb la precarietat laboral comença amb molt mal peu. Fins quan l'interinatge indefinit a l'educació pública? Fins quan els terços de jornada durant una quinzena? Fins quan els privilegis per mèrits?
Un govern pot fer aquestes polítiques 4 anys, 8 anys, 12 anys, però la bossa de persones ben formades que esperen un lloc de treball digne i a l'alçada del seu nivell d'estudis creix a cada pas i gestionar-la cada vegada resultarà més difícil pel nou govern. La línia encetada amb aquesta nova oposició està condemnada al fracàs. Difícilment l'educació pública arribarà a l'excel·lència amb la precarietat que viuen els professors d'aquest país.

Taula de places ofertes per cada especialitat. Oposicions 2011

ALAlemany3
ANAnglès 87
CNBiologia i geologia 55
FQFísica i química 55
LALlatí8
GRGrec8
DIDibuix 39
ECOEconomia 20
EFEducació física 57
FIFilosofia 18
FRFrancès 19
GEGeografia i història 75
LELlengua castellana i literatura 80
LCLlengua catalana i literatura 72
MAMatemàtiques 80
MUMúsica 35
PSIOrientació educativa 60
TECTecnologia 81
501Administració d'empreses6
502Anàlisi i química industrial9
503Assessoria i processos d'imatge personal8
505Formació i orientació laboral 22
506Hoteleria i turisme5
507Informàtica 24
508Intervenció sociocomunitària 26
510Organització i gestió comercial7
511Organització i processos de manteniment de vehicles8
512Organització i projectes de fabricació mecànica7
517Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics9
518Processos sanitaris 15
522Processos i productes d'arts gràfiques2
525Sistemes electrònics i automàtics4
601Cuina i pastisseria 11
603Estètica7
606Instal·lacions electrotècniques7
609Manteniment de vehicles 17
611Mecanització i manteniment de màquines8
615Operacions de processos2
616Operacions/equips prod. Agrària2
618Perruqueria6
619Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics9
620Procediments sanitaris i assistencials 41
621Processos comercials5
622Processos de gestió administrativa9
625Serveis a la comunitat 28
626Sistemes de restauració2
627Sistemes i aplicacions informàtiques 32
628Soldadures2
629Tècniques i procediments d'imatge i so3
190Espanyol per a estrangers2
192Francès5
193Anglès 21
195Català2
702Cons. i Rest. Materials arqueolog.1
707Dibuix Artístic i color3
708Dibuix Tècnic2
709Disseny d'interiors2
712Disseny gràfic4
714Edició d’Art1
715Fotografia1
716Història de l'art2
717Joieria i orfebreria1
720Materials i tecnologia: disseny1
721Mitjans audiovisuals1
722Mitjans informàtics1

dimecres, 2 de febrer de 2011

ASSEMBLEA GENERAL DE LLIGAMS - 19 DE FEBREREl proper dissabte dia 19 de febrer celebrarem la IV Assemblea General de Lligams. Aquest any utilitzarem la sala d'actes de l'Arxiu Històric de Girona on també hi ha la seu de Lligams. L'Assemblea començarà a 2/4 d'11 i a les 12h es farà un recorregut per les muralles de Girona. Seguidament anirem a dinar de tal manera que els que estigueu interessants en assistir a l'àpat cal que ens ho confirmeu abans.

Recordem a tots els socis que es poden presentar precs i preguntes a la Junta,

Ben cordialment,

--
                           LLIGAMS
                 Associació de recerca,
              investigació i difusió la història

            Pl. Sant Josep, 1, 17004, Girona

                  http://www.lligams.org
            http://lligamsinfo.blogspot.com/
                    lligams@lligams.org